Severin, Sören

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Severin återgår på latinets Severinus som är bildat till adjektivet severus ’sträng’, ’allvarsam’. Sören är en dansk form av Severinus.

En biskop i Köln vid namn Severinus dog 399 och fick sin minnesdag på dagens datum. Under senare delen av medeltiden var han föremål för en livlig kult i Danmark, där han räknades till de s.k. nödhjälparna, helgon som åkallades i farans stund. Det första svenska belägget för namnet är från 1448. På 1800-talet var det inte ovanligt, men sedan dess har det gått tillbaka kraftigt. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1000 svenskar som hette Severin, och av dem var det bara 2% som hade det som tilltalsnamn.

Sören är känt i Sverige sedan 1517. Numera utdöda dialektala former är Söfring och Sövrin. På 1930- och 40-talen hörde Sören (tillsammans med bl.a. Stig, Ove, Jörgen och Bodil) till de danska namn som kom på modet i Sverige (t.ex. Volvochefen Sören Gyll, f. 1940). Populariteten höll i sig under 1950-talet men har sedan dess avtagit något. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 18000 svenskar.

Severin har varit dagens namn i almanackan sedan äldsta tid. 1901 kom formen Sören in i stället, och i tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Sören – Severin. Det står kvar i den nya namnlängden, men den inbördes ordningen är ändrad till Severin – Sören.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.