Sigrid, Siri

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Sigrid är ett kvinnonamn av nordiskt ursprung som är sammansatt av ord med betydelsen ’seger’ och ’skön’. Siri är en talspråksform av Sigrid.

Namnet Sigrid finns redan på runstenar och förekommer på flera ställen i den nordiska sagalitteraturen. Sigrid Storråda ska ha varit namnet på Erik Segersälls drottning och Olof Skötkonungs mor. Hon var enligt sagorna så handlingskraftig att hon innebrände en norsk och en rysk friare innan hon gifte om sig med Sven Tveskägg. Större historisk tillförlitlighet har uppgifterna om Erik XIV:s och Karin Månsdotters dotter Sigrid (1566–1633), som fick tillbringa en del av sin barndom i fängelse med sin mor på Åbo slott.

Namnet levde vidare både inom högadeln och som allmogenamn, i det senare fallet ofta i dialektala former som Seggri och Sigri. Det var vanligt årtiondena kring 1900 men hade sedan under lång tid en undanskymd plats. Mot slutet av 1900-talet har det kommit tillbaka, även om siffrorna ännu är rätt låga. Vid millennieskiftet fanns det omkring 16000 svenskor som hette Sigrid. Siri har sedan länge förekommit som smekform för Sigrid men har också existerat som självständig, dialektal namnform. August Strindbergs första hustru, skådespelerskan Siri von Essen (1850–1912), var döpt till Sigrid. Namnet visar samma utveckling som Sigrid: det var populärt årtiondena kring 1900 och försvann sedan ur namnskicket men har så smått börjat komma tillbaka under 1990-talets sista år.

I gamla almanackor var dagens namn Nicetas till minne av en västgotisk martyr på 300-talet. Sigrid kom in 1901, och namnparet Sigrid – Siri har funnits sedan tvånamnskalendern började utkomma 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.