Sigvard, Sivert

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Sigvard är den tyska formen av det nordiska (germanska) mansnamnet Sigurd. Den forntyska stavningen är Sigiward. Namnet är sammansatt av ord med betydelsen ’seger’ och ’väktare’. Sivert är en tysk sidoform till Sigvard.

Namnet Sigvard förekom i Tyskland och Danmark innan det på 1100-talet nådde Sverige. Den fornsvenska formen som finns redan på runstenarna är Sigurd (se 10.1). Sivar och Sivard är yngre former av Sigvard, som i äldre tid förekom främst i Bohuslän och Dalsland. När prins Sigvard Bernadotte (f. 1907), sedermera känd formgivare, fick sitt namn ledde detta till att Sigvard blev ett modenamn under 1910- och 20-talen. Under senare hälften av 1900-talet har det varit sällsynt som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet bars det av omkring 19000 svenskar.

Sivert nådde Sverige på 1500-talet. Det hade en uppgång på 1930- och 40-talen (t.ex. TV-programledaren Siewert Öholm, f. 1939) men har liksom Sigvard knappast alls förekommit som tilltalsnamn under senare hälften av 1900-talet. Om de olika stavningarna räknas samman bars det vid millennieskiftet av omkring 4000 personer.

Före 1901 stod namnet Victorinus på dagens datum till minne av ett helgon som led martyrdöden i Egypten på 200-talet. Anledningen till att det 1901 ersattes av Sigvard är att båda namnen innehåller ord med betydelsen ’seger’, det latinska victoria och det nordiska sigher. Namnparet Sigvard – Sivert introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.