Silvia, Sylvia

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Silvia är ett kvinnonamn av latinskt ursprung som är bildat till ordet silva ’skog’. En annan form av namnet är Sylvia.

Namnet Silvia är tidigast känt i förbindelse med myten om Roms grundläggelse. Modern till stadens båda grundläggare, tvillingbröderna Romulus och Remus, var en tempeltjänarinna vid namn Rea Silvia. Brödernas fader var krigsguden Mars.

De tidigaste svenska beläggen för namnet är från mitten av 1800-talet: formen Sylvia förekom första gången 1859, formen Silvia två år senare.

Sylvia blev den vanligare av de två. Den hade en uppgång på 1920-talet som höll i sig under de båda följande årtiondena. Under senare tid har namnet varit ovanligt.

När Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath gifte sig år 1976 och Silvia blev ett svenskt drottningnamn fanns det omkring 12000 svenskor som hette Sylvia, medan de som hette Silvia bara var omkring 150. Vid millennieskiftet var siffran för Sylvia i stort sett oförändrad, medan antalet svenskor med namnet Silvia hade stigit till omkring 1000.

En sidoform som har funnits i Sverige sedan slutet av 1800-talet är Sylvi. Den återgår på den franska formen av namnet, Sylvie.

I gamla almanackor var dagens namn Cyriacus till minne av en diakon i Rom som led martyrdöden år 303. Under senmedeltiden räknades han till de fjorton nödhjälparna som kunde anropas i farofyllda situationer. När Cyriacus utmönstrades år 1901 kom Sylvia in i stället på grund av ljudlikheten. Namnparet Silvia – Sylvia introducerades i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.