Simon, Simone

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Simon är av grekiskt ursprung, avlett av simós ’uppnäsa’. Namnet har uppfattats som en grekisk form av det hebreiska mansnamnet Simeon, som brukar översättas med ’bönhörelse’. Simone är den franska femininformen av Simon.

Två av Jesu tolv apostlar bar namnet Simon: Simon Petrus och Simon Ivraren (även kallad Simon Seloten). Det är den senare som har firats på dagens datum. Enligt legenden missionerade han och en annan av apostlarna, Judas, Thaddeus son, i Persien. De mötte två persiska trollkarlar som trollade fram giftiga ormar, men Simon och Judas kunde svara med samma mynt och kastade knippen av kobror och huggormar på de persiska trollkarlarna. När dessa klagade över betten, lät apostlarna sina ormar suga upp giftet ur såren igen.

Simon fanns i svenskt namnskick redan i början av 1200-talet och blev ett vanligt svenskt allmogenamn; en norrländsk form är Sima, en sydsvensk Simme. Under en stor del av 1900-talet hörde inte Simon till de vanligare mansnamnen; i början av 70-talet låg siffran omkring 4000. Men mot slutet av seklet blev det ett modenamn. Det blev så populärt att det kom på tredje plats på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på pojkar födda 1999 och vid millennieskiftet bars av omkring 26000 svenskar.

Simone var ett ytterst sällsynt namn i Sverige fram till senare delen av 1900-talet. Den franska författarinnan Simone de Beauvoir (1908–86) har möjligen sin del i att det har fått en uppgång under de två senaste decennierna. Vid millennieskiftet bars det av omkring 2000 personer.

I äldsta tid firades både Simon och aposteln Judas, Thaddeus son, på dagens datum, och i almanackorna stod namnen Simon Judas. Som de andra apostladagarna var dagen halv helgdag till och med 1772. I 1901 års namnlängd fanns bara namnet Simon kvar. Namnparet Simon – Simone introducerades i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.