Siv

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Siv är ett kvinnonamn av nordiskt ursprung med betydelsen ’brud’, ’hustru’ (jfr isländska sifjar ’släktskap’).

I den nordiska mytologin är Siv guden Tors maka. När Loke klippte av hennes vackra gyllene lockar, tvingade Tor honom att gå till dvärgarna och utverka att de smidde guldhår till henne. Därför var ”Sivs hår” en av omskrivningarna för guld i den fornisländska poesin.

Siv förekom inte som kvinnonamn i Sverige i äldre tid. Det tidigaste belägget är så sent som från 1871 (då med stavningen Sif). I 1901 års namnlängd saknas namnet, trots att kommittén bakom namnlängden hade som en av sina främsta målsättningar att få in flera nordiska namn. Uppgången började på 1910-talet (t.ex. skådespelerskan Sif Ruud, f. 1916) och nådde sin höjdpunkt på 30- och 40-talen då Siv blev ett modenamn (t.ex. sångerskan Siw Malmkvist, f. 1936). Antalet kvinnor som hette Siv, Siw eller Sif var vid millennieskiftet omkring 45000. Den vanligaste smekformen är Sivan.

Fram till 1901 var dagens namn Filemon efter ett helgon som dog martyrdöden i Egypten på 300-talet. Det ersattes av ett kvinnonamn med samma begynnelsebokstäver, Filippa (nu flyttat till Filip 2.5). I tvånamnslängden från 1993 gjorde Siv och Saga entré, och i den nya namnlängden står Siv kvar som enda namn.

8 mars är internationella kvinnodagen.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.