Solbritt, Solveig

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Solbritt är en svensk nybildning som är sammansatt av Sol- och en kortform av Birgitta, Britt. Mönstret har varit det gamla norska namnet Solveig, där förleden har uppfattats som ’sol’. Solveig är emellertid en sammansättning av sal ’hus’, ’sal’ och en efterled -veig vars etymologi är omdiskuterad; en tolkning är ’den stridande’.

Det tidigaste belägget för namnet Solbritt är inte äldre än från 1906. Sammansättningar med Sol- började dyka upp sedan Ibsens ”Peer Gynt” (1867) hade gjort namnet Solveig populärt i Sverige. Solfrid användes första gången 1896, Solgärd kom 1897, ytterligare ett halvdussin nybildningar tillhör 1900-talets första år. Av alla dessa var det Solbritt som fick störst spridning. Det förekommer även avdelat (Sol-Britt). Vid millennieskiftet var det sammanlagt omkring 2000 kvinnor som bar namnet.

Namnet Solveig var vanligt i Norge under hela medeltiden och levde kvar i dialektala former som Solvei och Solvi. Det gavs första gången till en svensk flicka år 1880. Då hade ”Peer Gynt” spelats på många svenska teatrar och ”Solveigs sång” sjungits av många unga skådespelerskor. En mera påtaglig uppgång fick inte namnet förrän på 1930- och 40-talen, då många danska och norska namn vann terräng i Sverige (förutom Solveig t.ex. Stig, Leif och Rigmor). Särskilt i södra Sverige förekom även formen Solvig. Vid millennieskiftet fanns det omkring 22000 svenskor som hette Solveig och omkring 4000 med namnet Solvig.

Det gamla namnet på dagens datum är Optatus. Det helgon som givit sitt namn åt dagen var biskop på 300-talet i Nordafrika. 1901 ersattes det av Holmfrid som numera återfinns tillsammans med Holger (30.3). I tvånamnslängden från 1993 lanserades Solveig och Solbritt som dagens namnpar.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.