Stefan, Staffan

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Stefan går tillbaka på latinets Stephanus, som i sin tur återgår på det grekiska substantivet stéfanos ’krans’, ’krona’. Staffan är en nordisk ombildning av Stephanus.

Stefanus var den första kristna martyren. Han ingick i den första kristna församlingen i Jerusalem och väckte med sin förkunnelse en sådan förbittring bland stadens styrande att han dömdes att stenas till döds. Han fick redan på 300-talet en minnesdag på dagens datum. Det ledde till att han hamnade i de medeltida kyrkospel som framställde Jesu födelse, de tre vise männen och stjärnan över Betlehem. Stefan blev uppfattad som en tjänare hos Herodes som blev stenad efter att ha framfört budskapet till kungen att en större konung än han hade fötts.

En medeltida folklig legend har lagt till flera detaljer till Stefans gestalt. Där är han stalldräng hos Herodes och är ute och vattnar dennes hästar när han får se stjärnan speglas i källan. Han förstår dess innebörd och framför sitt budskap till Herodes, som säger att den stekta tuppen framför honom ska få liv om en större konung än han själv har fötts. Miraklet inträffar, tuppen flyger upp och gal: Jesus Kristus är född! Legenden var känd i Sverige på 1200-talet och finns återgiven i en serie takmålningar i Dädesjö kyrka i Småland.

Legenden ligger också till grund för en visa om Staffan stalledräng som tidigast sjöngs på annandagens morgon av ungdomar, som red eller gick runt och samlade staffansbullar, öl och brännvin till ett gille. Numera ingår den i repertoaren av svenska julsånger. En sed som har dött ut är de kappritter till en källa som brukade anordnas på Stefansdagen. Fortfarande är dock Stefanus hästarnas skyddspatron i katolska länder.

Namnet Stefan nådde Sverige i formen Stephanus genom en engelsk munk (död omkr. 1185) som blev Sveriges förste ärkebiskop. Stefan var ett modenamn på 1960-talet (t.ex. tennisspelaren Stefan Edberg, f. 1966) och har behållit sin popularitet även senare. Vid millennieskiftet bars det av omkring 70000 svenskar. Ytterligare omkring 1000 stavar sitt namn Stephan, och lika många heter Steve, en smekform av den engelska namnformen Stephen.

Namnet Staffan är tidigast belagt 1330 i formen Stapfan. Det var ett rätt vanligt namn under medeltiden och har kommit att få särskild anknytning till Hälsingland genom ”hälsingarnas apostel” på 1000-talet, Sankte Staffan. Namnet är ett missförstånd, hans namn var Stenfinn. Staffan var ett särskilt populärt namn på 1940- och 50-talen och bars vid millennieskiftet av omkring 12500 personer.

I almanackorna har dagens namn varit Stefan sedan äldsta tid. Namnparet Stefan – Staffan introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.