Stella, Estelle

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Stella är ett latinskt kvinnonamn som betyder ’stjärna’. Estelle är den franska formen av namnet.

Det äldsta svenska belägget för namnet Stella är från 1857. Det var ganska populärt årtiondena kring 1900 för att sedan vara så gott som osynligt under många årtionden. På de allra senaste åren har det åter kommit till användning, och vid millennieskiftet hade siffran för första gången på länge nått över 1000-strecket.

Även namnet Estelle introducerades i svenskt namnskick under senare hälften av 1800-talet. Det bars vid millennieskiftet av omkring 500 svenskor.

I katolsk tid var dagen en av årets många Mariadagar, som fram till namnlängdsreformen år 1901 hette Vårfrudag eller Dyre Vårfrudag. Det latinska namnet är Assumptio Beatae Mariae, och det som firas är Jungfru Marie himmelsfärd. Dagen var helgdag i Sverige fram till 1571. När man 1901 skulle hitta ett lämpligt kvinnonamn i stället för Vårfrudag (ett namn som ju de flesta svenskar förband med Marie Bebådelsedag i mars), valde man Stella, eftersom Maria ofta avbildas med stjärnor på sin mantel.

I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Stella med Stellan, vilket säkert fick många att tro att namnen är besläktade. Stellan är emellertid inte ett latinskt utan ett tyskt namn. I den nya namnlängden har det flyttats till 14.10 och ersatts på dagens datum av Estelle.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.