Stellan

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Stellan är av tyskt ursprung. Dess betydelse är okänd.

Till Sverige kom namnet på 1500-talet från Brandenburg med adelsmannen Stellan Otto Mörner, en förfader till konstnären Stellan Mörner (1896–1979) som ingick i Halmstadgruppen. Stellan var ett populärt namn på 1940- och 50-talen (t.ex. skådespelaren Stellan Skarsgård, f. 1951, och bordtennisspelaren Stellan Bengtsson, f. 1952), särskilt i västra Sverige. I namnstatistiken för de senaste årtiondena förekommer det knappast alls. Antalet svenskar som i dag heter Stellan är omkring 4000.

Det äldsta namnet på dagens datum är Calixtus. Det helgon som hedrades förestod på 200-talet de romerska katakomberna som fortfarande heter San Callisto efter honom. Sedan blev han påve, vilket var riskfyllt i en tid när kristendomen ännu inte segrat: Calixtus kastades ut genom ett fönster och dog.

När Calixtus år 1901 ersattes av Manfred hade ingen på länge burit detta gamla helgonnamn. Men det var betydelsefullt av en annan anledning.

I gammal nordisk kalendertradition räknades dagen som ”första vinterdag”. Calixtus utgjorde höstens motsvarighet till Tiburtius, 14 april, som var ”första sommardag”. I norska almanackor står det fortfarande ”Vinterdag” på dagens datum. Som vädret är den dagen, så ska vintervädret bli, heter det i Norge.

Manfred fanns kvar på dagens datum ännu i tvånamnslängden från 1993 men har i den nya namnlängden flyttats till den 12.10. I tvånamnslängden delade Stellan datumet 15.8 med Stella, vilket säkert har fått många att tro att de båda namnen är besläktade. Det är de inte. Stella är ett latinskt namn som betyder ’stjärna’, medan gåtan om Stellans betydelse fortfarande är olöst.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.