Sten, Sixten

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det nordiska mansnamnet Sten är identiskt med substantivet sten, vars betydelse som namn kan ha varit ’hård’, ’osårbar’. Det svenska mansnamnet Sixten är sammansatt av stammen i ordet sigher ’seger’ och sten.

De äldsta beläggen för namnet Sten är inskriptioner på runstenar. Det var ett vanligt medeltida frälsenamn och bars av två män som båda blev riksföreståndare men som inte var släkt med varandra, Sten Sture den äldre och den yngre. Flera adelsätter har bevarat det som arvnamn in i vår tid. Som allmogenamn levde det kvar länge i Norrland. Den norska formen är Stein.

1800-talets nordiska namnrenässans ledde till att Sten fick ökad användning (t.ex. forskningsresanden Sten Bergman, 1895–1975). Under 1900-talet var det särskilt vanligt på 30- och 40-talen men har sedan dess befunnit sig på tillbakagång. Vid millennieskiftet fanns det omkring 30000 svenskar som hette Sten.

Även Sixten förekommer på runstenar i formen Sigsten. Namnet har varit betydligt mera sällsynt än Sten men bevarades efter medeltidens slut i bl.a. Värmland. Det återupplivades 1777 inom ätten Sparre, där det fanns en medeltida stamfader med detta namn. Den olyckliga kärlekssagan mellan löjtnanten Sixten Sparre och lindansösen Elvira Madigan har skildrats i en skillingtrycksvisa och i Bo Widerbergs film ”Elvira Madigan”. Den nordiska namnrenässansen bidrog till att namnet fick en uppgångsperiod i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (t.ex. dirigenten Sixten Ehrling, f. 1918). Därefter föll det ur bruk som tilltalsnamn och har först under 1900-talets allra sista år kommit tillbaka, om än i blygsam omfattning. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 10000 svenskar.

Före 1901 var dagens namn Isidorus till minne av den bottenlöst lärde ärkebiskopen Isidorus av Sevilla (ca 560–636). Anledningen till att just namnet Sten kom in 1901 är att Sten Sture d.ä. dog den 14 december 1503. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes de obesläktade namnen Sten och Stig (se 17.12). I den nya namnlängden har Stig ersatts av Sixten (tidigare 6.8), eftersom detta namns senare led är -sten.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.