Sture

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Sture är av svenskt ursprung och anses vara ett ursprungligt binamn med betydelsen ’egensinnig’, ’envis’ (jfr adjektivet sturig).

Sture är tidigast känt som namnet på medeltida danska och svenska frälsesläkter. Den danska släkten Sture utslocknade på manssidan på 1500-talet. I Sverige verkade i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet tre Sturar som riksföreståndare: Sten Sture d.ä., Svante Nilsson Sture och Sten Sture d.y. Ytterligare tre stormän med detta släktnamn föll offer för de s.k. Sturemorden som ägde rum 1567 på Erix XIV:s befallning.

Redan i fornsvenskan förekom Sture även som förnamn, men det nutida bruket av namnet beror främst på att pojkar alltifrån slutet av 1700-talet har blivit uppkallade efter riksföreståndarna Sture. Namnet hade en uppgångsperiod på 1920- och 30-talen (t.ex. Svenska Akademiens ständige sekreterare 1986–99 Sture Allén, f. 1928) men har sedan dess varit mindre vanligt som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet bars det av omkring 19000 svenskar.

I gamla almanackor var dagens namn Amatus till minne av en fransk abbot som levde på 600-talet och i sitt hemland är känd som Saint Aimé. I 1901 års namnlängd byttes Amatus ut mot det nordiska Ambjörn. I tvånamnslängden från 1993 hade detta namn i sin tur bytts ut mot namnparet Sture – Styrbjörn, av vilka Sture nu står ensamt kvar på dagens datum. Styrbjörn bildar i den nya namnlängden par med Esbjörn (se 10.5).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.