Sune

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Sune är ett svenskt mansnamn som är bildat till fornsvenska sun ’son’.

Namnet finns redan på runstenar i formen Suni. Det har varit särskilt vanligt i östra och södra Götaland, där det även bevarats i former som Sone och Såne. En svensk medeltida ballad, ”Vreta klosterrov”, berättar hur en storman från 1200-talet, lagmannen Sune Folkesson, rövar kungadottern Elin från klostret. När gamla nordiska namn kom på modet inom adeln årtiondena kring 1800 återupptogs namnet Sune inom ätten von Vegesack.

Sune är inte det enda fornsvenska namn som anger släktskap. Ett annat sådant namn som har överlevt är Bror, medan Fader som finns på runstenar är utdött sedan länge. Under det förra seklet var Sune särskilt i bruk på 1930- och 40-talen. I slangspråket har ”Sune” blivit en skämtsam benämning på en yngling med typisk 50-talslook (t.ex. brylkräm i håret). Hans kvinnliga motsvarighet kallas ”Doris”. Vid millennieskiftet fanns det omkring 17000 svenska män vid namn Sune.

I engelskan är namnet Sonny en parallell till Sune, eftersom även det är bildat till ordet son. Det bars vid millennieskiftet av omkring 3000 svenskar.

I gamla almanackor var dagens namn Saturninus till minne av en biskop i Toulouse på 200-talet. Den franska formen är Saint Sernin. I 1901 års namnlängd hade namnet utmönstrats och ersatts av det likljudande svenska namnet Sune. Tvånamnslängden från 1993 kombinerade Sune med det obesläktade Synnöve, men i den nya namnlängden står Sune åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.