Susanna

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Susanna är en grekisk form av ett hebreiskt namn som betyder ’lilja’.

I ett apokryfiskt tillägg till Daniels bok i Gamla testamentet berättas om den vackra och dygdiga Susanna som är gift med Joakim i Babylon. Två gubbar spionerar på henne när hon badar men avvisas av Susanna när de gör närmanden. För att hämnas anklagar de henne för äktenskapsbrott, men Susanna räddas av den rättfärdige profeten Daniel. Historien har inspirerat både bildkonstnärer och diktare, i Sverige Bellman till hans kända dryckesvisa ”Joakim uti Babylon”.

Det är inte denna Susanna som har fått en minnesdag på dagens datum utan en romersk martyr som dog år 295. I Sverige har namnet funnits sedan 1200-talet. Den franska formen Susanne, som tidigast finns belagd 1879, blev under 1900-talet betydligt vanligare än Susanna. Den största uppgången kom under 60-talet, då Susanne hörde till de fem vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda flickor. Vid millennieskiftet fanns det omkring 13000 svenskor som hette Susanna och omkring 51000 som hette Susanne.

Kortformen Sanna blev populär som tilltalsnamn på 1980- och 90-talen och bärs i dag av omkring 8000 kvinnor. Omkring 2000 bär den engelska formen Susan. Den vanligaste smekformen är Sussie.

Susanna kom in i svenska almanackor 1706 i stället för det tidigare Hermannus. I tvånamnslängden från 1993 stod det Susanna – Sanna, men i den nya namnlängden är Susanna åter enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.