Svante, Boris

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Svante är en svensk kortform av det slaviska (vendiska) mansnamnet Svantopolk, där förleden betyder ’helig’ och efterleden ’folk’. Namnet har ofta felaktigt uppfattats som en diminutiv av Sven. Boris är en kortform av det slaviska mansnamnet Borislav, som är sammansatt av ord som betyder ’strid’ och ’beröm’.

Det vendiska namnet nådde Sverige på 1200-talet med den dansk-svenske stormannen Svantepolk Knutsson. Flera ättlingar till honom hette Svante, bl.a. riksföreståndaren Svante Nilsson Sture (ca 1460–1512). Svante blev ett arvnamn inom adeln och nådde först på 1800-talet ut till andra samhällsskikt. Under 1900-talet har det varit särskilt vanligt på Gotland. På allra senaste tid har det visat en uppgång i namnstatistiken. Vid millennieskiftet var antalet svenskar vid namn Svante omkring 6000.

Boris är ett ryskt furstenamn som bl.a. bars av tsar Boris Godunov (ca 1551–1605), vars levnadsöde inspirerade tonsättaren Musorgskij till en opera med samma namn. Namnet togs upp i finlandssvenskt namnskick i början av 1800-talet och något senare i Sverige, där det nådde sin största spridning under 1930- och 40-talen. I dag finns det omkring 2500 svenskar som heter Boris.

Det gamla namnet på dagens datum var Basilides, som stod där till åminnelse av en romersk martyr på 200-talet. Det ersattes 1776 av Svante, som stod kvar ända till 1993. I tvånamnslängden från 1993 flyttades namnet till det obesläktade Sven (5.12), och namnparet Kerstin – Karsten kom in på dagens datum. I den nya namnlängden är Svante tillbaka på sin gamla plats, nu sammanfört med Boris på grund av de båda namnens gemensamma slaviska ursprung.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.