Sven

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Sven är ett nordiskt mansnamn som motsvarar substantivet sven ’yngling’ (jfr ordet ungersven). Den norska formen av namnet är Svein och den danska Svend.

Namnet finns på runstenar i formen Suain. Det var under medeltiden kunganamn i Danmark och Norge (t.ex. Sven Tveskägg, ca 960–1014, och dennes dotterson Sven Estridsson, ca 1020–1074). I de nordiska balladerna förekommer det inte så sällan, t.ex. i ”Sven i rosengård”. Namnet Sven fick efterhand stor utbredning i bondemiljö, särskilt i södra och västra Sverige, där en dialektal smekform uppstod, Svente.

Under 1900-talet var dess frekvens särskilt hög under 20- och 30-talen. Under de följande två årtiondena blev sammansatta namn som Sven-Erik och Sven-Olof vanliga. Vid millennieskiftet fanns det omkring 138000 svenskar som hette Sven, vilket gör namnet till det tolfte vanligaste mansnamnet i Sverige. Den vanligaste smekformen, Svenne, har i slangspråket samma betydelse som Svensson, dvs. ’genomsnittssvensken’.

Det äldsta namnet på dagens datum, Crispina, bars av en nordafrikansk martyr som blev avrättad år 304 sedan hon vägrat offra till de romerska gudarna. Det ersattes 1901 av Sven, som i tvånamnslängden från 1993 kombinerades med Svante. Detta har antagligen lett till att många fått uppfattningen att de båda namnen är besläktade. Det är de inte; Svante är en kortform av det slaviska (vendiska) namnet Svantopolk (se 10.6). I den nya namnlängden står Sven åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.