Sverker

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Sverker är ett mansnamn av nordiskt ursprung, som möjligen återgår på ett äldre Svart-Geirr, sammansatt av svartr ’svart’ och geirr ’spjut’.

Namnet finns på svenska runstenar och har i fornsvenskan även stavats Svärke och Svärkir. Under 1100- och 1200-talen var det ett svenskt kunganamn genom den Sverkerska ätten, vars stamfar Sverker d.ä. var en östgötsk storman som mördades omkring 1156 när han var på väg till julottan. Hans sonson Sverker d.y. var kung av Sverige 1196–1208.

Efter att länge ha varit utdött återupplivades namnet Sverker i början av 1800-talet tillsammans med flera andra nordiska namn som Ragnar, Torgny och Orvar. Under 1900-talet har det varit vanligast i Norrland. Vid millennieskiftet bars det av omkring 2000 personer. En känd företrädare för namnet är diplomaten Sverker Åström (f. 1915).

I vår äldsta bevarade almanacka från 1585 var dagens namn Amantius till minne av en fransk biskop som levde på 400-talet. Det förvanskades efter ett par hundra år till Amatius, som 1901 byttes ut mot Nore. Det senare namnet var visserligen rätt ovanligt (det hade skapats av Tegnér 1818 som en personifikation av Norge), men det ansågs lämpligt med tanke på den svensk-norska unionen. När norrmännen bröt unionen åkte Nore ut ur almanackan efter bara fem år och ersattes 1906 av Sverker, antagligen för att det var det mansnamn som mest liknade Sverige. I tvånamnslängden från 1993 flyttades Sverker till Svea (2.1) och ersattes av namnparet Uno – Unn, men i den nya namnlängden finns Sverker åter på sitt gamla datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.