Tage

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Tage är ett mansnamn av danskt ursprung, vars forndanska form är Taki. Det är bildat av verbet taka ’taga’ och har uppstått som ett binamn med betydelsen ’borgensman’ (egentligen ’mottagare’).

I Skåne användes namnet Tage redan under senare hälften av 1400-talet. I övriga Sverige blev det inte allmänt förrän årtiondena kring 1900 (t.ex. statsminister Tage Erlander, 1901–85). Under 1900-talet var det vanligt under de tre första decennierna (t.ex. underhållaren och författaren Tage Danielsson, 1928–85) men kom ur bruk under senare hälften av seklet. Vid millennieskiftet fanns det omkring 17000 svenskar som hette Tage.

Tage fick sin nuvarande plats i almanackan genom 1901 års namnreform. Innan dess var dagens namn Stefanus till minne av den förste martyren Stefanus, han som enligt legenden var stalldräng hos kung Herodes. Hans egentliga minnesdag är den 26 december, och anledningen till att hans namn har förekommit även på dagens datum är att de medeltida kalendarierna ville hugfästa minnet av en speciell händelse. Dagens latinska namn var Inventio S. Stephani protomartyri, vilket på svenska blir Återfinnandet av den förste martyren Stefanus. Enligt legenden mottog en palestinsk präst år 415 i en dröm budskapet att de jordiska kvarlevorna efter flera heliga män, däribland Stefanus, borde föras från sin dåvarande undangömda plats till Jerusalem, vilket även skedde.

I tvånamnslängden från 1993 var Tage sammanfört med det obesläktade Tanja (se 8.4), men i den nya namnlängden står det åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.