Tiburtius

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Tiburtius är ursprungligen ett latinskt släktnamn, troligen bildat till det romerska stadsnamnet Tibur (nuv. Tivoli).

Tiburtius var en fornkristen martyr som finns omnämnd i legenden om Sankta Cecilia. I Sverige har han varit ihågkommen på dagens datum sedan medeltiden. Belägg för att Tiburtius har använts som svenskt förnamn finns alltsedan 1541 men har tunnat ut betänkligt under de senaste århundradena i dag bärs namnet bara av en handfull personer, och av dem är det nog ingen som har det som tilltalsnamn.

Anledningen till att Tiburtius ändå står kvar i almanackan är att hans dag sedan länge är en viktig märkesdag. I de nordiska länderna har det funnits en gammal indelning av året i ett vinterhalvår och ett sommarhalvår, där Tiburtius var första sommardagen. ”På Tiburtius går lillsommaren in” har man sagt i Hälsingland. Då ska sjöarnas isar ha gått upp. På Skansen i Stockholm är det den dag när björnarna kommer fram ur idet. Ett talesätt från Värmland lyder: ”Hur än vädret är på Tiburtius, så skall björnen gå ur idet, tjädern spela i talltoppen och gäddan gå på nätet.”

I våra almanackor har det stått Tiburtius på dagens datum från äldsta tid. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Tiburtius – Tim, men i den nya namnlängden står bara Tiburtius kvar.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.