Tora, Tove

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det nordiska kvinnonamnet Tora har uppstått som en kortform av äldre sammansatta kvinnonamn med gudanamnet Tor- som förled, t.ex. Torfrid. Detsamma gäller det danska kvinnonamnet Tove.

Tora är ett vanligt namn på västsvenska runstenar och levde kvar som allmogenamn i Skåne och Bohuslän. På 1800-talet var det också en smekform för Viktoria. Det var populärt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (t.ex. skådespelerskan Tora Teje, 1893–1970) men hörde under större delen av 1900-talet till de mera sällsynta namnen. Vid slutet av 1990-talet var det för första gången på länge med bland de 200 vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda flickor, vilket kan tyda på att det är på väg tillbaka. Antalet svenskor som hette Tora var vid millennieskiftet omkring 3300.

Tove har länge varit ett vanligt kvinnonamn i Danmark (t.ex. författarinnan Tove Ditlevsen, 1917–76) men har under 1900-talet spritt sig till Sverige och de andra nordiska länderna (t.ex. den finlandssvenska författarinnan Tove Jansson, 1914–2001). Tove har ökat i popularitet under hela senare hälften av 1900-talet och har sedan början av 90-talet haft en plats bland de hundra populäraste tilltalsnamnen bland nyfödda flickor. Vid millennieskiftet fanns det omkring 5000 svenskor som hette Tove.

En sidoform till Tora och Tove som finns redan på runstenar är Tova. Även det namnet har fått ökad popularitet under de allra senaste åren och låg vid utgången av år 2000 före Tove på listan över de hundra vanligaste flicknamnen. Omkring 1000 svenskor, de flesta mycket unga, heter i dag Tova.

I gamla almanackor var dagens namn Conon till minne av en siciliansk abbot som levde på 1200-talet. Det byttes 1901 ut mot Tora. Tove fick en plats i tvånamnslängden från 1993 men stod då på ett annat datum (10.9) tillsammans med Tord. I den nya namnlängden har namnet i stället sammanförts med Tora.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.