Torbjörn, Torleif

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det nordiska mansnamnet Torbjörn är sammansatt av gudanamnet Tor och substantivet björn. Det likaledes nordiska mansnamnet Torleif är sammansatt av Tor och -leifr ’arvinge’.

Torbjörn finns redan på nordiska runstenar och har varit ett mycket vanligt namn i gammal tid. Det var ännu på 1700-talet rätt allmänt i Västsverige, där det även förekom i formen Torbern. Torbjörn hörde inte till de nordiska namn som fick en renässans under 1800-talets göticism. Däremot hade det en uppgång under 1900-talets första årtionden (t.ex. f. statsministern Torbjörn Fälldin, f. 1926) som nådde sin höjdpunkt på 1950- och 60-talen (t.ex. fotbollsspelaren Torbjörn Nilsson, f. 1954). Vid millennieskiftet hette omkring 25000 personer i Sverige Torbjörn eller Thorbjörn. En vanlig smekform är Tobbe.

Torleif var i fornnordisk tid ett västnordiskt namn och har särskilt levt kvar i Norge. Den fornsvenska formen var Thorlef, som gav upphov till de dialektala formerna Torlof och Tollef. Namnet fick en viss uppgång under 1940- och 50-talen. Antalet svenskar som hette Torleif eller Thorleif var vid millennieskiftet omkring 1000.

Före 1901 stod det Fyrtio martyrer i almanackorna på dagens datum. Det latinska namnet är Dies XL militum. I Danmark har dagen kallats 40 riddere. Enligt legenden blev en trupp romerska soldater år 320 dödade för sin kristna tros skull, sedan de först tvingats ut nakna på en frusen sjö. Att soldaterna var just 40 till antalet kan sammanhänga med att 40 är ett återkommande tal i Bibeln: före syndafloden regnade det i 40 dagar och 40 nätter, Moses fastade på Sinai berg i 40 dygn, Jesus fastade i öknen i 40 dygn, Kristi himmelsfärd skedde 40 dygn efter Jesu död på korset.

Torbjörn kom in i almanackan 1901 som en hyllning till kemisten Torbern Bergman (1735–84), vars födelsedag var 9 mars. Torleif sammanfördes i tvånamnslängden från 1993 med Tor (19.10) men har i den nya namnlängden flyttats till dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.