Torborg, Torvald

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Torborg är ett nordiskt kvinnonamn som är sammansatt av gudanamnet Tor och borg ’beskydd’. Även Torvald är ett nordiskt namn, sammansatt av Tor och -vald ’härskare’.

Märkligt nog finns det inga fornsvenska belägg för namnet Torborg. Den västnordiska formen Thorbjörg har dock funnits i Bohuslän sedan 1500-talet. År 1737 översattes för första gången den isländska fornaldarsagan om Rolf Götriksson och sköldmön Torborg till svenska. När svärmeriet för vikingatiden nådde sin fulla styrka i början av 1800-talet blev många flickor uppkallade efter den tappra sköldmön. Namnets popularitet höll i sig in på 1910-talet, men sedan dess har det varit på retur. Vid millennieskiftet fanns det omkring 3000 svenskor som hette Torborg eller Thorborg.

Torvald finns redan på runstenar och hör till de namn som fick en renässans under 1800-talets vikingaromantik. Det var inte ovanligt under 1900-talets fyra första decennier (t.ex. tecknaren Torvald Gahlin, f. 1910). Om man inbegriper alla stavningar ligger siffran på de svenskar som bär namnet omkring 3000.

Det äldsta namnet på dagens datum är Botolf. Det kom in i helgonkalendarierna till minne av en abbot och klosterbyggare i Lincolnshire i England på 600-talet. Botolf var ett populärt helgon i Skandinavien under medeltiden, särskilt i Danmark, där man fortfarande kan få höra traditionella väderförutsägelser som är knutna till ”Bodelsmesse”. 1901 ersattes Botolf av Torborg, och i tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Torborg – Torvald.

17 juni är Islands nationaldag.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.