Tord, Turid

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Tord, Thord, är ett mansnamn av nordiskt ursprung vars fornsvenska form är Thordh(er). Man har antagit att det är sammansatt av gudanamnet Tor och en efterled -frid ’fred’. Turid är ett norskt kvinnonamn som utvecklats ur ett äldre Thor(f)ridh, sammansatt av Tor och adjektivet frid ’skön’, ursprungligen ’älskad’.

Tord hör tillsammans med bl.a. Torsten, Sten och Gunnar till de förkristna namn som aldrig har dött ut i den svenska namntraditionen. I åtskilliga landskap levde det kvar i dialektala former som Tol eller Thol. Tord har varit arvnamn inom ätten Bonde sedan 1300-talet. Under 1900-talet fick det en uppgång under 40- och 50-talen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 13000 svenskar med namnet Tord eller Thord. Den vanligaste smekformen är Tosse.

Turid är ett namn som knappast alls förekom i Sverige fram till mitten av 1900-talet. På 70-talet blev det känt genom sångerskan Turid Lundqvist som var populär bland dem som tillhörde vänsterrörelserna och den gröna vågen. Namnet är fortfarande ovanligt; vid millennieskiftet bars det bara av omkring 400 svenskor.

I äldre almanackor stod det Teodard på dagens datum. Det helgon som man hedrade var en holländsk biskop på 600-talet, Theodardus, som blev ihjälslagen av stråtrövare. På grund av ljudlikheten ersattes namnet i 1901 års namnlängd av Tord. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Tord – Tove, men i den nya namnlängden har Tove förts till Tora (se 5.3) och ersatts på dagens datum av Turid.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.