Tore, Tor

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Tore, Thore, är ett nordiskt mansnamn som återgår på ett äldre Thorir. Den fornsvenska formen är Thore(r). Det är möjligen en sammansättning av gudanamnet Tor och en efterled som har tolkats antingen som ’präst’ eller ’kämpe’. Det nordiska mansnamnet Tor, Thor, är identiskt med namnet på åskguden Tor.

Namnet Tore har funnits i Norden från förkristen tid men fick efterhand konkurrens av sidoformen Ture, som först uppträdde i Danmark och spred sig därifrån till Sverige. Båda namnformerna var populära under 1910–30-talen, särskilt Tore (t.ex. sångaren Thore Skogman, f. 1931). Sedan dess har de spelat en undanskymd roll, men ännu vid millennieskiftet fanns det omkring 20000 svenskar som hette Tore.

Tor användes inte som personnamn under forntiden. När man möter Thor i medeltida källor anses det röra sig om namnen Tore eller Tord eller en kortform av sammansatta namn på Tor-. När den nordiska romantiken blossade upp i Sverige i början av 1800-talet togs emellertid åskgudens namn för första gången i bruk även av vanliga dödliga. Det blev särskilt populärt i Norge men fick spridning även i Sverige. Det har emellertid aldrig varit lika vanligt som Tore; vid millennieskiftet fanns det omkring 4500 svenskar som hette Tor. Under de senaste åren har ett par hundra pojkar fått namnet Tor medan nästan ingen döpts till Tore.

I gamla almanackor var dagens namn Ptolemeus till minne av en romersk martyr. Kommittén bakom 1901 års namnlängd fann en viss ljudlikhet mellan detta namn och Tore och lät det senare – som redan på 1790-talet hade haft ett kort gästspel i almanackan på ett annat datum (28.4) – ersätta det gamla martyrnamnet. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Tore – Torleif. I den nya namnlängden har det senare namnet flyttats till 9.3 och ersatts på dagens datum av Tor (tidigare 5.3).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.