Torgny, Torkel

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Torgny är ett mansnamn av svenskt ursprung, sammansatt av gudanamnet Tor och ordet gny ’larm’, ’muller’. Även det nordiska mansnamnet Torkel innehåller gudanamnet Tor. En äldre form är Thorketil, där efterleden kettil har ursprungsbetydelsen ’kittel’ men även har använts som ett eget namn, Kettil (jfr Kjell 8.7).

Tor var ju den nordiska åskguden, och namnet Torgny kan tolkas som ’åskmuller’. Det har antagits att namnet ursprungligen varit ett binamn, som givits åt en man med stark röst. Snorre Sturlasson nämner en svensk bondehövding från 1000-talet som hette Torgny lagman. Namnet levde vidare under medeltiden och finns belagt från 1300-talets Småland, men det hade varit utdött i flera århundraden när det i början av 1800-talet väcktes till nytt liv genom den nordiska namnrenässansen. Bland de svenskar som gjort namnet känt finns publicisten Torgny Segerstedt (1876– 1945). Under 1900-talet var det vanligast på 30-, 40- och 50-talen (t.ex. vissångaren Torgny Björk, f. 1938). Det bars vid millennieskiftet av omkring 5700 personer.

Torkel var ett vanligt namn i forndanskan, särskilt i Skåne. Det har dessutom levt kvar länge i Västsverige och i Jämtland, liksom bland samerna (t.ex. Torkel Tomasson, under åren 1919–40 redaktör för Samernas Egen Tidning). Torkel Knutssonsgatan i Stockholm är uppkallad efter marsken Torgils Knutsson (död 1306) vars förnamn är ett annat än Torkel. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1000 svenskar som hette Torkel.

Torgny kom in i almanackan 1901 i stället för Nestor, ett helgonnamn som på 200-talet bars av en biskop och martyr i Mindre Asien. Även Torkel fick en plats i almanackan 1901 men på ett annat datum, 26 november. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes de på dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.