Torsten, Torun

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Torsten har nordiskt ursprung och är sammansatt av gudanamnet Tor och efterleden -sten, som i personnamn kan förstås som ’hård’, ’osårbar’. Kvinnonamnet Torun är likaså av nordiskt ursprung, sammansatt av Tor och efterleden -un(n) som möjligen återgår på verbet unna ’älska’.

Torsten finns redan på runstenarna och har varit allmänt i Norden ända sedan förkristen tid, särskilt i de västra delarna. Under medeltiden förekom smekformen Toste. Torsten fick förnyad aktualitet genom Tegnérs ”Frithiofs saga”, där Frithiofs far heter Torsten Vikingsson. Namnets popularitet höll i sig en bit in i 1900-talet, men efter 30-talet har det blivit allt ovanligare som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet fanns det omkring 22500 svenskar som hette Torsten och omkring 1000 som stavade namnet Thorsten. Den vanligaste smekformen i vår tid är Totte.

Torun har länge varit ett vanligt kvinnonamn i Norge och på Island (med stavningen Torunn) och har först på allra senaste tid fått fäste i svenskt namnskick. Vid millennieskiftet bars det av omkring 300 kvinnor.

Före 1901 var dagens namn Tertullianus efter en kyrkofader som verkade i Kartago omkring år 200 och som har lämnat efter sig ett rikt författarskap. Torsten kom in i almanackan 1901. I tvånamnslängden från 1993 fick namnet sällskap med Torun.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.