Tryggve

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Tryggve är ett mansnamn av nordiskt ursprung som återgår på den bestämda formen av adjektivet trygg ’den trogne’, ’den trygge’. Den isländska namnformen är Tryggvi.

Olav Tryggvason, som störtade i havet från sitt drakskepp Ormen långe i slaget vid Svolder år 1000 och som är den förste i raden av norska kungar med namnet Olav, var son till en norsk småkung vid namn Tryggvi. I vår tid har namnet Tryggve burits av flera kända norska statsmän, t.ex. FN:s förste generalsekreterare Trygve Lie (1896–1968) och Trygve Bratteli (1910–84), statsminister på 70-talet.

I 1400-talets Hälsingland förekom namnet i formen Trygge. Under 1800-talets vikingaromantik framstod Olav Tryggvason som en av de stora hjältegestalterna, vilket ledde till att även namnet Tryggve fick en renässans. Det var gångbart ännu på 1940-talet men har de senaste femtio åren spelat en obetydlig roll vid namngivning. I Danmark har det börjat komma tillbaka under de allra senaste åren. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1000 svenskar som hette Tryggve.

Namnet har kommit in i vår almanacka ganska sent. Före 1901 var dagens namn Kleofas till minne av en man som enligt Lukasevangeliet mötte den uppståndne Jesus på vägen till Emmaus. 1901 utmönstrades Kleofas till förmån för Signild, mest känt genom folkvisan ”Habor och Signild”. I tvånamnslängden från 1993 fördes Signe och Signhild till den 23.8, och i stället kom vikinganamnen Kåre och Tryggve in på dagens datum. Av dessa namn står Tryggve ensamt kvar i den nya namnlängden.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.