Ture, Tyra

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det nordiska mansnamnet Ture är en sidoform till Tore och återgår alltså på gudanamnet Tor. Det kan också vara en kortform av forndanska namn på Thur-. Tyra är en latinisering av forndanska Thyr(v)i som är sammansatt av en sidoform till Tor och ett namnelement som antingen betyder ’präst’ eller ’kämpe’.

Namnet Ture förekom tidigast i Danmark och Sydsverige och blev under medeltiden ett vanligt frälsenamn som undanträngde formen Tore. Det blev arvnamn inom många adelsätter, bl.a. Bielke. Den Ture som har fått ge namn åt Grev Turegatan i Stockholm är greve Ture Oxenstierna, som på 1600-talet bodde i en malmgård nära Nybroviken. Namnet var vanligt årtiondena kring 1900 (t.ex. tonsättaren Ture Rangström, 1884–1947, författaren Ture Nerman, 1886–1969). I dag förknippar många det med privatdetektiven Ture Sventon, hjälten i Åke Holmbergs populära barnböcker. Under en stor del av 1900-talet var Ture föga nyttjat som tilltalsnamn, men under de senaste åren har tendensen pekat uppåt. Vid millennieskiftet var antalet svenskar med namnet Ture eller Thure omkring 12000.

Tyra är ett danskt drottningnamn: Gorm den gamle som levde på 900-talet var gift med Tyra Danabot. Namnet har funnits länge i Skåne och fick riksspridning under senare hälften av 1800-talet genom skandinavismen. Därefter var det länge borta ur namnskicket, men under 1990-talet har det som flera andra 1800-talsnamn fått förnyad popularitet. Vid millenieskiftet var det omkring 6500 svenskor som hette Tyra eller Thyra.

Dagens äldsta namn i almanackorna är Theodora (se 9.11). Det fick 1774 lämna plats för Ture. Samtidigt kom Tyko (29.4) in i almanackan. I södra Västergötland och norra Halland har Ture och Tyko varit ”sådagar”, då vårrågen och havren skulle sås.

I tvånamnslängden från 1993 lanserades Ture – Tyko som namnpar på dagens datum. I den nya namnlängden har Ture i stället sammanförts med Tyra (tidigare 12.9).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.