Tyko

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Tyko är en latinisering av det nordiska mansnamnet Tyke, som har uppstått som en sidoform av det på vikingatiden vanliga Toke ’tok’.

Både Tyke och Tyge var vanliga medeltida mansnamn i Norden. Den senare formen hör hemma i Danmark och Skåne och förekommer i flera medeltidsballader. En framträdande gestalt i Skånes historia på 1500-talet var marsken Tyge Krabbe, som ledde ett uppror mot Kristian II.

Formen Tyko eller Tycho är mest känd genom den danske astronomen Tycho Brahe (död 1601), som inrättade ett observatorium på Ven. Ibland kan man höra uttrycket tykobrahedag om en dag då allting går på tok. Benämningen beror på att den astrologiskt intresserade kejsaren Rudolf II i Prag gav Tycho Brahe uppdraget att räkna ut vilka dagar på året som var särskilt olycksamma. Tycho Brahe kom fram till att det var 32 dagar man skulle ta sig i akt för. I Bondepraktikan räknas de upp under rubriken ”Förkastade dagar”.

Det tidigaste svenska belägget för namnet är från 1651 och har stavningen Tycho. I dag är namnet Tyko sällsynt; vid millennieskiftet fanns det omkring 600 svenskar som hette Tyko, Tycko eller Tycho.

Det äldsta namnet på dagens datum är Tychicus, som enligt Apostlagärningarna var en av Paulus följeslagare på dennes tredje missionsresa. Namnet Tyko kom in i almanackan 1774. I tvånamnslängden från 1993 flyttades det till Ture (28.4) och ersattes på dagens datum av Kennet och Kent (nu 22.3). I den nya namnlängden har Tyko återfått sin gamla plats i almanackan.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.