Ulf, Ylva

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Ulf är ett gammalt nordiskt mansnamn, identiskt med substantivet ulv ’varg’. Ylva är en femininform av Ulf med ursprungsbetydelsen ’varghona’.

Ulf förekommer på runstenar och förefaller ha varit ett mycket vanligt namn i gammal tid, särskilt i Götaland. Det har burits av många medeltida stormän, t.ex. lagmannen Ulf Gudmarsson på Ulvåsa (1298–1344), den heliga Birgittas make. Det bevarades som arvnamn i ätten Bonde och återupptogs på 1780-talet i ätten Sparre men förekom knappast alls bland bondbefolkningen, antagligen därför att det uppfattades som hedniskt. Först på 1900-talet upplevde det – liksom Björn – en renässans och blev ett av de vanligaste pojknamnen. Vid millennieskiftet hette omkring 66000 svenskar Ulf. Den vanligaste smekformen är Uffe, som i Danmark förekommer som officiell namnform.

Ylva användes tidigast som binamn; Birger Jarls mor hette Ingrid Ylva och bodde i Bjälbo i Östergötland. Hennes minne har levt kvar i folksägner som främst handlar om hennes trollkunnighet. På 1950- och 60-talen blev Ylva ett modenamn (t.ex. författarinnan Ylva Eggehorn, f. 1950, och f. statsrådet Ylva Johansson, f. 1964). Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 10000 kvinnor.

Det gamla namnet på dagens datum är Antipas. Så hette enligt Uppenbarelseboken (Upp. 2:13) en martyr som blev dräpt i Pergamon. I 1901 års namnlängd utmönstrades hans namn till förmån för Ulf. I tvånamnslängden från 1993 tillkom Ylva.

I flera länder, bl.a. Tyskland och Danmark, har dagens namn sedan länge varit Leo efter påven Leo I (se 28.6).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.