Ulrik, Alrik

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Ulrik är ett ursprungligen tyskt mansnamn som återgår på forntyskans Odalric, sammansatt av ord med betydelsen ’arvgods’ och ’mäktig’. Alrik är ett mansnamn av nordiskt ursprung som kan motsvara det fornvästnordiska Alrekr ’allhärskare’. Det skulle även kunna återgå på fornhögtyska Athalric, sammansatt av ord som betyder ’ädel’ och ’mäktig’. En tredje möjlighet är att förleden ursprungligen varit Alf- ’alf ’, ett slags underjordiskt väsen; på en runsten finns namnet Alfrikr.

 

Ulrik var namnet på ett tyskt helgon, en biskop i Augsburg som dog år 973. Namnet kom in i Sverige på 1400-talet men blev inte vanligt förrän Karl XI och hans drottning Ulrika Eleonora gav en av sina söner, en yngre bror till Karl XII, namnet Karl Ulrik. Det hör inte till våra vanligare mansnamn men har aldrig varit helt bortglömt (t.ex. konstnären Ulrik Samuelsson, f. 1935). Vid millennieskiftet fanns det omkring 3000 svenskar som hette Ulrik.

Alrik var namnet på en svensk sagokung. En längre form av namnet förekommer i den första svenska romanen, Jacob Mörks Adalriks och Giöthildas äfwentyr (1742–45). Denna form förekom på 1700-talet men är numera utdöd. Formen Alarik, känd sedan 1600-talet, finns fortfarande men är ovanlig. Inte heller Alrik är särskilt vanligt i våra dagar; vid millennieskiftet uppgick antalet svenskar som bar det till omkring 1500.

Äldre almanackor har oftast Dominicus, någon gång Osvald som dagens namn. Dominicus, vars dag i de flesta andra länder är den 4 augusti, är Dominikanordens grundare. Osvald, som fortfarande finns kvar i tyska och danska almanackor, var en brittisk kung som dog martyrdöden på 600-talet. I 1901 års namnlängd ersattes Dominicus av Ulrik, och i tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Ulrik med Alrik (tidigare 19.5).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.