Uno

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Uno är en latinisering av det nordiska Une, som kan återföras på verbet una ’trivas’, ’vara tillfreds’. Namnet kan även uppfattas som en bildning till latinets unus ’en’.

Namnet Une, som förekommer redan på runstenar i formen Uni, var vanligast i Norrland där det ännu lever kvar, om än sparsamt. Den latiniserade formen Uno finns tidigast belagd från 1586. Ärkebiskopen Uno von Troil (1746–1803) hade ärvt sitt förnamn efter släktens stamfader som levde på 1600-talet. Under 1900-talet var namnet särskilt populärt på 20- och 30-talen (t.ex. teatermannen Uno Myggan Ericson, 1926–2001). Vid millennieskiftet fanns det omkring 14000 svenskar som hette Uno.

Det äldsta namnet på dagens datum är Eusebius, vilket var namnet på flera av 300-talets kristna martyrer. I namnlängden från 1901 byttes det ut mot Ebbe, som numera står tillsammans med Ebba (se 6.3). I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet William – Bill; de som bär något av dessa namn kan numera fira sin namnsdag på Vilhelm (se 6.4). Uno fanns med i samma tvånamnslängd, men på ett annat datum än det nuvarande, nämligen 4 november.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.