Urban

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Urban är ett mansnamn av latinskt ursprung som återgår på adjektivet urbanus ’belevad’. Egentligen betyder ordet ’som hör till staden’, eftersom det är bildat till substantivet urbs ’stad’.

Åtta påvar har burit namnet Urbanus, och det är den förste i raden, Urbanus I, död 230, som har hedrats på dagens datum ända sedan medeltiden. I de tyskspråkiga katolska länderna är han vinodlarnas specielle skyddspatron. I Sverige har namnet funnits sedan mitten av 1400-talet och burits av många namnkunniga personer. Urban målare var verksam på 1500-talet och har bl.a. målat Vädersolstavlan i Storkyrkan i Stockholm. Författaren och vetenskapsmannen Urban Hiärne (1641–1724) bidrog aktivt till att 1600-talets häxhysteri fick ett slut. Under 1900-talet hörde namnet inte till de allra vanligaste, men det hade en viss uppgång på 1950- och 60-talen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 12000 svenskar som hette Urban. Den finska formen är Urpo.

Urban har varit en av bondeårets märkesdagar. ”Urban drar pälsen av Erik” har man sagt i Norrland; nu ska den sista vårkylan vara över. Förr var Urban sista dagen för vårsådden. Ett gammalt rim är ”Den som sår efter Urbani ti’, / han får ax men ingen kärna i”. Innebörden i rimmet ”Urban,Vilhelmina och Beda, / de tre skola sommaren leda” är att dessa tre dagar spår sommarvädret: juni blir som Urban, juli som Vilhelmina och augusti som Beda.

I tvånamnslängden från 1993 fick Urban bilda namnpar med Ursula (nu 21.10). I den nya namnlängden står namnet åter ensamt på dagens datum som en markering av dess betydelse som gammal märkesdag.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.