Ursula, Yrsa

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Ursula är ett kvinnonamn av latinskt ursprung som är bildat till latinets ursus ’björn’. Dess betydelse är ’den lilla björnhonan’. Även kvinnonamnet Yrsa anses vara besläktat med latinets ursus och skulle i så fall betyda ’björnhona’.

Ursula var namnet på en populär medeltida martyr som enligt legenden skulle ha fallit offer för vilda hunner i Köln tillsammans med 11000 jungfrur. I de medeltida svenska kalendarierna stod det ”XIM virgines” på dagens datum till minne av legenden. Senare forskare misstänker att jungfrurna kanske bara var elva, men att den latinska förkortningen XIM (elva martyrer) felaktigt har tolkats som elva tusen.

Namnet Ursula har funnits i Sverige sedan 1477 och stavades i äldre tid även Ursila och Ursilla. Under 1800-talet blev det så pass ovanligt att det utmönstrades i 1901 års namnlängd till förmån för Birger. Men det var inte utdött utan visade sig komma tillbaka under 1900-talet, särskilt under 1990-talet. Vid millennieskiftet fanns det omkring 2000 svenskor som hette Ursula.

Yrsa är i de fornnordiska sagorna namnet på sveakungen Adils gemål, mor till Rolf Krake. Det återupplivades i slutet av 1800-talet och har under 1900-talet främst tagits upp i det finlandssvenska namnskicket (t.ex. Helsingforsfödda journalisten Yrsa Stenius, f. 1945). I Sverige är namnet betydligt ovanligare än Ursula; vid millennieskiftet bars det bara av omkring 300 kvinnor.

I våra äldsta almanackor stod det Ursula eller ”11000 jungfrur” på dagens datum. Anledningen till att Birger kom in 1901 var att Birger Jarl dog den 21 oktober 1266. I tvånamnslängden från 1993 fördes den besläktade formen Börje till Birger. I den nya namnlängden har de båda namnen flyttats till Börjes gamla dag i almanackan (se 9.6) och namnparet Ursula – Yrsa kommit in i stället.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.