Valdemar, Volmar

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Valdemar är en nordisk ombildning av det ryska Vladimir. Båda namnen har sitt ursprung i en sammansättning av ord som betyder ’makt’ och ’berömd’, men efterleden i Vladimir har senare sammanfallit med ryska mir ’fred’. Volmar är den svenska stavningen av Wollmar, en lågtysk form av Valdemar.

Det nordiska land där namnet Valdemar är vanligast är Danmark. Det beror på att det på 1100-talet blev ett kunganamn där genom Valdemar I med binamnet den store (1131–82) som var uppkallad efter sin morfar, den ryske storfursten Vladimir. Ytterligare tre danska medeltidskungar hette Valdemar. Valdemar II (1170–1241) kom genom framgångsrika krigståg att kallas Valdemar Sejr och Valdemar IV (trol. 1321–1375) är känd som Valdemar Atterdag. I Sverige förbinds hans namn främst med brandskattningen av Visby 1361.

Birger Jarls son, kung Valdemar (1240–1302), var uppkallad efter Valdemar Sejr och är den förste kände svensk som burit namnet. På 1500- talet fanns Vall(e)mar som bondenamn, och senare kom den tyska formen Wollmar. Formen Valdemar blev mera allmän i Sverige först genom 1800-talets skandinavism. Under större delen av 1900-talet har namnet varit ovanligt som tilltalsnamn, men under de senaste åren har populariteten åter börjat öka. Vid millennieskiftet fanns det omkring 19000 svenskar som hette Valdemar/Waldemar. Kortformer av namnet är Valde och Valle.

Volmar har med stavningen Wollmar funnits i Sverige sedan 1570. För stockholmarna är namnet förbundet med Wollmar Yxkull, som var Karl IX:s hovmarskalk och som har fått ge namn till en gata på Södermalm. Namnet Volmar eller Vollmar bärs bara av omkring 300 personer, de flesta bosatta i Västsverige.

Valdemar kom in i almanackan på dagens datum genom 1901 års namnlängd. Det tidigare namnet var Valerianus eller Valerian, som har burits av flera katolska helgon. Namnparet Valdemar – Volmar introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.