Valentin

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Valentin kommer av det latinska namnet Valentinus, en avledning av adjektivet valens ’frisk’, ’stark’.

Om det helgon som givit sitt namn åt dagens datum vet man inte mycket mer än att han var präst och led martyrdöden i Rom omkring 269. Att Sankt Valentinus ändå har blivit så känd beror på att hans minnesdag råkade bli 14 februari. Vid den tidpunkten har våren börjat ge sig till känna i länderna längre ner i Europa, och Valentindagen var den dag då fåglarna ansågs bilda par. Redan på medeltiden ledde det i England, Skottland och norra Frankrike till sedvänjan att ungdomar parades samman på denna dag genom lottning. Under ett helt år var de sedan varandras Valentin och Valentine vid ungdomslagets gillen.

På de brittiska öarna och senare även i USA levde Valentinseden vidare in i nyare tid. På Sankt Valentins dag eller Alla hjärtans dag kan förälskade ungdomar skicka valentinkort till sin utvalda. Ofta innehåller kortet en vers, t.ex. ”Roses are red, violets are blue. / Cherries are sweet, and so are you.” Det anordnas Valentinbaler, och man kan även uppvakta sitt hjärtas dam med blommor och choklad.

Under 1900-talets sista decennier har Valentinseden fått spridning även i Sverige, vilket delvis beror på att blomsterhandlare och andra kommersiella intressenter har verkat aktivt för att introducera den. I många svenska skolor kan ungdomar uttrycka sina känslor för varandra med blommor den dagen.

Valentin eller Vallentin var ett betydligt vanligare namn vid 1900-talets början än det är i dag. Under de senaste årtiondena har dess frekvens varit på stadig nedgång; vid millennieskiftet låg siffran omkring 8500. Möjligen håller en omsvängning på att ske, för de senaste åren har det kommit tillbaka som tilltalsnamn, om än i mycket blygsam skala.

I äldre almanackor liksom i 1901 års namnlängd var Valentin dagens enda namn. I tvånamnslängden från 1993 placerades Tina bredvid Valentin. Den nya namnlängden innebär en återgång till ett enda namn, vilket motiveras av Valentindagens betydelse som nutida märkesdag.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.