Valfrid, Manfred

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Valfrid är ett ursprungligen tyskt mansnamn som motsvarar forntyska Walafrid, en sammansättning av ord som betyder ’välde’, ’makt’ och ’fred’, ’skydd’. Även mansnamnet Manfred är av tyskt ursprung. Förledens betydelse är antingen ’makt’, ’styrka’ eller ’man’, och efterleden betyder ’fred’, ’skydd’.

Valfrid kom in i svenskt namnskick 1715 i den latinska formen Walafridus. Namnet hade sin största utbredning under 1800-talet och 1900-talets tre första årtionden (t.ex. f. chefen för Naturvårdsverket Valfrid Paulsson, f. 1925). Under större delen av 1900-talet har det inte spelat någon roll i namngivningen. Vid millennieskiftet bars det av omkring 3000 personer. Vanligaste smekformen är Valle.

Även Manfred nådde oss i början av 1800-talet och hade sin största utbredning under 1800-talet (t.ex. biskopen Manfred Björkquist, 1884–1985). Till skillnad från Valfrid har Manfred även nått England; en välkänd popgrupp på 1960-talet hette Manfred Mann. Antalet svenskar som bar namnet vid millennieskiftet var omkring 3000, det vill säga detsamma som för Valfrid. Vanligaste smekformen är Manne.

Valfrid blev dagens namn i almanackan 1713, men det berodde egentligen på ett misstag. Tidigare var dagen en minnesdag för den helige Wilfrid, en engelsk missionär bland friserna som dog 709. Wilfrids namn fick i de svenska almanackorna stavningen Walfridus, som i sin tur blev Valfrid. I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Valfrid – Ernfrid, men i den nya namnlängden har Ernfrid utgått till förmån för Manfred (tidigare 14.10).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.