Vega

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Vega återgår på en spansk form av det arabiska al-Waki, namnet på den ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden Lyran.

Som svenskt kvinnonamn användes Vega första gången 1874. Några år senare, 1878–80, genomförde A. E. Nordenskiöld sin Vegaexpedition, då han seglade genom Nordostpassagen från Atlanten längs den sibiriska kusten. Återfärden gick via Japan och Suezkanalen till Stockholm, dit fartyget anlände den 24 april 1880. Besättningen mottogs av jublande folkskaror och fartygets namn, Vega, blev under de följande årtiondena ett mycket populärt flicknamn. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1600 svenska kvinnor som hette Vega, av vilka de flesta var födda i början av 1900-talet.

Vegaexpeditionen påverkade inte bara namnskicket; den mössa som bars av sjömännen blev också mycket populär under namnet vegamössa. Det är en platt tygmössa med hård och blank skärm. Vegamedaljen, som utdelas av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, är den högsta svenska utmärkelsen inom naturgeografisk forskning.

Vega kom in i almanackan genom namnlängden från 1901. Dessförinnan var dagens namn Albertina, som infördes 1755 för att hedra prinsessan Sofia Albertina som hade fötts två år tidigare. Ännu tidigare stod det Albertus eller Sabas i almanackorna. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Vega – Viveka, men i den nya namnlängden har Vibeke – Viveka fått en egen dag (16.11), vilket är anledningen till att Vega åter står som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.