Vendela

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Vendela är en kortform av tyska namn med förleden Wendel- ’vandal’ (t.ex. Wendelburg, Wendelgard). Även formen Vendla förekommer.

Ordet vandal har numera en negativ klang men betecknar ursprungligen en germanskt folkstam som levde vid Östersjön innan den på 400-talet vandrade söderut och bl.a. plundrade Rom. Namnet Vendela har förekommit i Sverige sedan 1400-talet och är vanligast på Gotland. Det existerar däremot inte längre i sitt ursprungsland Tyskland. Många svenskar förknippar det med Vendela Hebbe, som på 1800-talet var journalist på Aftonbladet och chockerade sin samtid genom att leva i ett fritt kärleksförhållande med tidningens grundare Lars Johan Hierta. Hon var även vän med Carl Jonas Love Almqvist, som tillägnade henne sitt pianostycke ”Vendelas mörka lockar”.

Efter att länge ha varit ganska ovanligt nådde namnet Vendela en viss popularitet mot slutet av 1900-talet. Vid millennieskiftet hörde det till de hundra vanligaste tilltalsnamnen bland nyfödda flickor. Totalt fanns det då omkring 2000 svenskor som bar namnet.

Det gamla namnet på dagens datum är Villehad, som stod där till minne av en anglosaxisk missionär som på 700-talet blev den förste biskopen av Bremen. Det ersattes i 1901 års namnlängd av Vendela, vars dag i almanackan tidigare var 28 september. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes de obesläktade Vendela och Vanda, men i den nya namnlängden är Vendela åter det enda namnet.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.