Viktoria

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Viktoria eller Victoria har latinskt ursprung. Det är antingen en femininform av mansnamnet Victorius eller bildat till Viktor som betyder ’segrare’.

Victoria har alltsedan antiken varit namnet på segerns gudinna, som man ofta möter personifierad i äldre litteratur och konst. Det äldsta svenska exemplet på dess användning som personnamn är från 1669. Åtminstone vid ett tillfälle döptes en flicka till Victoria därför att Sverige hade vunnit en drabbning: Magnus Stenbock skall ha givit en dotter detta namn för att hugfästa segern mot danskarna i slaget vid Helsingborg 1710.

Riktigt populärt blev namnet Viktoria först under slutet av 1800-talet. Då bars det inte bara av drottning Victoria av England (1819–1901) utan även av den svenska drottningen Victoria, Gustaf V:s maka. En andra popularitetsvåg kom efter det att kronprinsessan Victoria (som är uppkallad efter sin farfars farmor) hade fötts 1977. Vid millennieskiftet var det totala antalet svenskor som bar namnet, om man inkluderar alla stavningsvarianter, omkring 67000. På listan över de vanligaste tilltalsnamnen på flickor födda år 2000 kommer Victoria på 46:e plats. Namnet har flera smekformer, bl.a. Vicky.

I många århundraden stod namnet Gregorius på dagens datum. Det helgon som hyllades var påven Gregorius den store som levde på 500- talet. Dagen var helgdag i ett par nordiska stift under medeltiden och därtill vårdagjämning under den julianska tideräkningen. ”Vid Gregorii gång / är dag och natt lika lång” heter det i ett gammalt rim. Det ledde till att Gregorius blev en viktig märkesdag i folktraditionen. I Bohuslän sprang man t.ex. barfota runt husen för att fira att sommarhalvåret hade börjat. Eftersom vädret på vårdagjämningen ansågs hålla i sig lång tid, var töväder den dagen ett gott tecken. ”Gregorius tö / är bättre än femton skrindor hö” har man sagt i både Sverige och Norge.

1882 flyttades Gregorius fram en dag till 13 mars för att bereda plats för Viktoria. Sveriges blivande drottning Victoria kunde därigenom fira namnsdag och förlovningsdag samtidigt, eftersom hon hade förlovat sig med kronprins Gustaf, sedermera Gustaf V, den 12 mars. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Viktoria och Viktor på dagens datum, men i den nya namnlängden står namnet Viktoria åter ensamt som en hyllning till den svenska kronprinsessan.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.