Vilhelmina, Vilma

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Vilhelmina är en femininform av det tyska mansnamnet Vilhelm. Vilhelm är i sin tur sammansatt av ord med betydelsen ’vilja’ och ’hjälm’. Vilma är en kortform av Vilhelmina. Andra kortformer är Helmi, Mina och Minna.

Det äldsta belägget för namnet Vilhelmina i Sverige är från 1671. På den tiden fanns det inte i almanackan, utan där var dagens namn Eleutherus efter en påve och martyr i Rom på 100-talet. År 1794 ersattes det av Vilhelmina som en hedersbevisning mot Fredrika av Baden, sedermera Gustav IV Adolfs drottning, som även hette Dorotea Vilhelmina. De tre namnen gavs även åt tre till arealen väldiga socknar i södra Lappland. I Tyskland var Wilhelmine ett av 1700-talets populäraste kvinnonamn, och i 1800-talets Sverige blev Vilhelmina lika populärt (t.ex. hotellchefen Wilhelmina Skogh, 1849–1926, som lät uppföra Foresta på Lidingö). Under 1900-talet har namnet varit ovanligt, men vid millennieskiftet fanns det fortfarande omkring 5000 kvinnor som hette Vilhelmina eller Wilhelmina.

Om den fullständiga formen av namnet har kommit ur bruk, så har ett par av kortformerna blivit desto populärare. Wilma/Vilma är sedan 1990-talet ett modenamn på snabb frammarsch. Vid millennieskiftet fanns det omkring 3000 som hette så, de flesta födda de fem-sex senaste åren, och på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på flickor födda år 2000 låg Wilma på tredje plats. Antagligen har en del föräldrar påverkats av TVserien ”Skärgårdsdoktorn”, där huvudpersonen har en dotter med detta namn. Även Minna har fått förnyad aktualitet och bärs i dag av omkring 2000 personer.

I tvånamnslängden från 1993 fanns namnparet Vilhelmina – Helmy. I den nya namnlängden har Helmy ersatts av Vilma (som i tvånamnslängden var sammanfört med det obesläktade Valter).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.