Vincent, Viktor

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Både Vincent och Viktor är latinska mansnamn som ytterst återgår på verbet vinco ’segra’. Vincent kommer av det latinska namnet Vincentius, som är avlett av presens participformen vincens ’segrande’. Viktor har sitt ursprung i substantivet victor ’segrare’.

Redan i de medeltida kalendarierna fanns namnet Vincent på dagens datum. Det helgon som firades var Vincentius av Zaragoza, en spansk diakon som led martyrdöden omkring år 304. Vincentius har blivit vinodlarnas skyddspatron, helt säkert därför att de tre första bokstäverna i namnet bildar ordet vin. Han sägs skydda vinstockarna mot frost som ofta hotar på hans festdag. I den kyrkliga konsten är hans attribut det spikförsedda halster på vilket han pinades.

Vincent är tidigast belagt i Sverige år 1437 och var länge ett ganska ovanligt namn som främst förekom i vallonsläkter. Under 1900-talet har det långsamt ökat i frekvens, och vid millennieskiftet bars det av omkring 4000 svenskar. Det finns med på listan över de hundra populäraste tilltalsnamnen på pojkar födda år 2000. Kanske beror uppgången på konstnären Vincent van Goghs allt större berömmelse under 1900-talet.

Viktor blev tidigt ett populärt kristet namn genom att det associerade till Jesu seger över synd och död. Fyra påvar har tagit sig namnet som även har burits av mer än femtio helgon.

Det tidigaste svenska belägget för namnet Viktor är från 1640. Det blev ett modenamn under 1800-talet, då bl.a. den italienske kungen Viktor Emanuel och den franske författaren Victor Hugo gjorde det känt. Bland de svenskar som döptes till Viktor under 1800-talet märks författaren Viktor Rydberg (1828–95) och Victor Balck (1844–1928), förgrundsgestalt i den svenska idrottsrörelsen. Under största delen av 1900-talet förekom namnet främst som andranamn, men på 90-talet fick det ännu en gång en plats bland de populäraste modenamnen.

Vid millennieskiftet fanns det omkring 36000 svenskar som hette Viktor eller Victor, och på listan över de vanligaste tilltalsnamnen bland pojkar födda år 2000 kom namnet på fjärde plats. En vanlig smekform är Vicke.I svenska almanackor har namnet Vincent funnits på dagens datum ända ifrån starten. Viktor har däremot flyttats från det ena datumet till det andra. Tidigast var dess dag i almanackan 6 mars, men någon gång på 1700-talet fördes det till 22 mars, där det fick vara kvar ända till slutet av 1900-talet. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes det med Viktoria (12.3), och i den nya namnlängden bildar det alltså namnpar med Vincent.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.