Virginia

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Virginia är bildat till ett latinskt släktnamn av ovisst ursprung, Verginius, men kom tidigt att associeras med substantivet virgo ’jungfru’.

Namnet har funnits i Sverige sedan 1559. Vid den tiden hade antikens namnskick blivit på modet i Euopa, och flera svenska adelssläkter påverkades av tidsströmningarna till att ta upp gamla romerska namn. En av dem som tilltalades av namnet Virginia var Erik XIV, som gav det till en dotter. Under senare århundraden har namnet varit rätt ovanligt. Vid millennieskiftet bars det av omkring 2000 svenskor, av vilka bara 9% hade det som tilltalsnamn.

I gamla almanackor stod det Marie avlelse på dagens datum. Under medeltiden firades dagen som helgdag, vilket fortfarande är fallet i flera katolska länder. Att Jungfru Marie avlelse placerades just på 8 december beror på att det redan tidigare fanns en helgdag då man firade Jungfru Marie födelse. Den var förlagd till 8 september, och avlelsen måste följaktligen ha ägt rum nio månader tidigare, 8 december.

Marie avlelse utmönstrades 1901 tillsammans med flera andra gamla Mariadagar. Namnkommittén ansåg med all rätt att Virginia var en lämplig ersättning. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Virginia – Vera, men i den nya namnlängden har Vera i stället sammanförts med Veronika (se 30.5), och Virginia står kvar som enda namn på dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.