Vivianne

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Vivianne är en fransk form av det latinska kvinnonamnet Viviana, som är bildat till adjektivet vivus ’levande’.

Viviana var ett helgon som led martyrdöden i Rom på 300-talet och som har blivit skyddspatron för epileptiker. Med stavningen Bibiana finns namnet i flera andra länders almanackor på ett annat datum, 2 december. I Sverige förvanskades namnet till Babiana, som förekommer redan i den äldsta svenska almanackan från 1585 (se 2.12).

Vivianne hör till de franska namn som har fått spridning i Sverige under 1900-talet. Det saknas i 1901 års namnlängd, och det tidigaste exemplet på att det har tagits upp i svenskt namnskick är från 1911. Det var särskilt populärt under 1940-talet. Om man räknar ihop de olika stavningarna (Viviann, Vivianne, Vivi-Ann, Vivi-Anne) bars det vid millennieskiftet av omkring 8000 kvinnor.

I tvånamnslängden från 1993 stod Vivianne tillsammans med smekformen Vivan på ett annat datum, 5 maj. I den nya namnlängden har det första gången fått en egen dag. En annan smekform, Vivi, kan även vara en smekform av namn som Lovisa, Viola och Viveka.

Dagens äldsta namn, Eucherius, hamnade i almanackan till minne av en biskop i Orléans i Frankrike som levde på 700-talet. I formen Eukarius fanns det kvar till 1901, då det byttes ut mot Hulda (nu 8.9). I tvånamnslängden från 1993 fick Hulda ge plats åt namnparet Rasmus – Ruben, men i den nya namnlängden ingår dessa båda namn i andra namnpar (se 26.10 och 17.5).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.