Yngve, Inge

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Yngve har nordiskt ursprung och återgår troligen på ett urgermanskt gudanamn, Ingwaz, som även finns i en kortare form, Ing. Mansnamnet Inge har uppstått som en kortform av längre namn på Ing(e)-, t.ex. Ingemar, Ingemund, Ingvar.

Gudanamnet Ingwaz är en rekonstruktion, medan Ing finns belagt i en fornengelsk dikt från 900-talet. Det ingår i namnet på en folkstam i nuvarande nordvästra Tyskland, som i antika källor omtalas som Ingvaeones eller Ingaveones. Guden Ing verkar i det nordiska vikingasamhället ha identifierats med Frej: Snorre Sturlasson omtalar i sin ”Heimskringla” från 1200-talet att Frej med ett annat namn kallades Yngvi.

Namnet Yngve tycks inte ha varit brukat i Sverige i äldre tid. När forntidsintresset blossade upp i början av 1800-talet uppmärksammades Snorres uppgift att Yngve varit namnet på den första Sveakungen, stamfader till Ynglingaätten och identisk med guden Frej. Det första belägget för Yngve som pojknamn är från 1804. Det blev sedan ett av 1800-talets modenamn och höll sig populärt ända till 1930-talet. Sedan dess har det varit mycket sällsynt som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet bars det av omkring 21000 personer.

Inge har däremot varit levande i svenskt namnskick ända sedan runstenarnas tid. Särskilt vanligt har det varit i Östergötland. Flera svenska och norska kungar på 1000- och 1100-talen hette Inge. I Sverige fanns Inge den äldre av den Stenkilska ätten och hans brorson Inge den yngre, den siste av denna kungaätt. Inge var populärt på 1930- och 40-talen men har de tre senaste årtiondena varit ovanligt. Antalet svenskar som hette Inge var vid millennieskiftet omkring 22000.

I gamla almanackor var dagens namn Euphrosyna till minne av en jungfru i Alexandria på 400-talet. Hon klädde sig som en man och blev helgonförklarad sedan hon i 38 år levt ett fromt klosterliv som munk under namnet Smaragdus. Under 1700-talet ändrades namnets stavning till Euphrosyne, som är diktkonstens beskyddarinna i den grekiska mytologin och den pseudonym som användes av den svenska författarinnan Julia Nyberg (1785–1854).

Både Yngve och Inge kom in i almanackan genom 1901 års namnlängd, Yngve på dagens datum och Inge den 17.12. I tvånamnslängden från 1993 var dagens båda namn Yngve och Ingolf. I den nya namnlängden har Ingolf utgått och ersatts av Inge.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.