Svenska

Välkommen till ord.se, Norstedts ordbokstjänst online!

I den svenska ordboken, som är en betaltjänst, får du reda på vad de svenska orden betyder och hur de stavas och böjs. Det finns också rikligt med exempel som visar hur orden används.

Norstedts har ett välkänt sortiment av kvalitetsordböcker framtagna i samarbete med Svenska Akademien, Språkrådet, framstående representanter för olika universitetsinstitutioner med flera. I sortimentet finns ordböcker för alla nivåer, för såväl nybörjaren som den avancerade översättaren. Förlaget förenar traditionellt lexikografiskt kunnande med långt utvecklad kompetens inom modern språkteknologi.

Norstedts ordböcker finns även som appar!
Läs mer på www.norstedts.se/appar