Engelska

Välkommen till ord.se, Norstedts ordbokstjänst online!

ENGELSKA GRATIS, som är en kostnadsfri ordbokstjänst för alla, är en engelsk-svensk/svensk-engelsk standardversion.

I de engelska ordböckerna kan du söka översättningar till ord och fraser från svenska till engelska och åt andra hållet, från engelska till svenska.

ENGELSKA GRATIS är en relativt stor ordbok som räcker för många användare, men den som vill ha en ordbok med heltäckande ordförråd ska välja betaltjänsten ENGELSKA PLUS, som bygger på våra största engelska ordboksbaser.


Norstedts har ett välkänt sortiment av kvalitetsordböcker framtagna i samarbete med Svenska Akademien, Språkrådet, framstående representanter för olika universitetsinstitutioner med flera. I sortimentet finns ordböcker för alla nivåer, för såväl nybörjaren som den avancerade översättaren. Förlaget förenar traditionellt lexikografiskt kunnande med långt utvecklad kompetens inom modern språkteknologi.

Norstedts ordböcker finns även som appar!
Läs mer på www.norstedts.se/appar

Böcker som väcker glädje och lust att lära

Jag lär mig är en serie aktivitetsböcker från 4 år och uppåt. Övningarna och pysslen är illustrerade av Ingela P Arrhenius och utformade i samråd med pedagoger.

Ta med dig ordboken i mobilen

Med våra engelska ordappar har du alltid nära till rätt ord och översättning.

Fler ordboksappar