• anklaga 

  Exempel
   
  • transitivt verb

   accuse <för of>

    
   • anklaga ngn för äv. charge sb with
   • den anklagade the accused
   • sitta på de anklagades bänk be in the [prisoner's] dock; bildl. be in the dock, stand accused, be under fire
 • Fraser från andra ställen i ordboken
 • misstänka (anklaga) för suspect (accuse) of
 • anklagas för grov misshandel be charged with causing grievous bodily harm
 • vittnesmål som talade emot den anklagade …that went against the accused
 • anklagas för stöld eller något ändå värre …or worse
 • Kontakt: Norstedts Förlagsgrupp AB,
 • Ordboksredaktionen, Box 2052, 103 12 Stockholm.
 • e-post: infoord@norstedts.se
 • Org.nr 556045-7748.