• 1 

  even 

  [ˈi:v(ə)n]Exempel
   
  • substantiv

   poet. afton

    
 • 2 

  even 

  [ˈi:v(ə)n]
   
  • adjektiv

   1

   jämn i olika bet.:  a) slät, plan <an even surface>; tekn. grad; vågrät b) enhetlig, likformig <even in colour (quality)> c) lugn <an even mind (temper)> d) lika <in even shares> e) jämn <even and odd (udda) numbers (pages)>; rund <an even sum>

    
   • I have an even chance (break) jag har femtio procents chans, mina chanser är fifty-fifty
   • of even date hand. el. jur. av samma datum, daterad samma dag <with som>
   • on even ground bildl. under lika villkor (förhållanden)
   • on an even keel, se keel
   • an even kilometre (ten seconds) jämnt (exakt) en kilometer (tio sekunder)
   • even money jämna pengar; vid vadhållning dubbla summan mot insatsen
   • even rhythm jämn rytm
   • even Stephen vard. fifty-fifty
   • it's even Stephen äv. det är hugget som stucket
   • be even bildl. stå (väga) lika <the chances are even>; vara jämspelt <they are even>
   • be (hang) even väga jämnt, vara i jämvikt
   • break even, se break A
   • make even jämna <make sth even with the ground>
   • even with i jämnhöjd med, i samma plan som, i rät linje med; om bana parallell med
   • keep even with hålla jämna steg med
   2

   kvitt <we are even, I am even with him>

    
   • get even with sb a) bli kvitt med ngn b) göra upp (ha en uppgörelse) med ngn
   • get even with sb for sth ge ngn igen för ngt, ta revansch på ngn för ngt
  • adverb

   1

   även, också, till och med, redan; i nek. o. fråg. sats ens

    
   • not even inte ens (en gång)
   • even as a) i samma stund som, just som b) medan ännu
   • even as a child redan som barn
   • even if även (till och med) om, om också <even if I had seen it>
   • even now a) redan nu b) ändå, i alla fall, likafullt <even now he won't believe me>
   • even so ändå, i alla fall, trots det, likväl
   • even then a) redan då b) ändå, i alla fall, likafullt <even then he wouldn't believe me>
   • even though även om, fastän <even though I saw it>
   • even to ända till
   2

   förstärkande ja [till och med] <all the competitors, even our own, are very fit>; rent av <perhaps you have even lost it>; själva, själve <even the king>

    
   3

   vid komp. ännu, ändå <even better>, till och med <even more stupid than usual>

    
   4

   åld. just, precis, alldeles <even now (so)>

    
  • transitivt verb

   Fraser:

    
   • even out jämna ut (till) <even out the soil>; utjämna <even out the differences>; fördela jämnt <even out the supply>

   Fraser:

    
   • even up utjämna
   • even things up åstadkomma utjämning (likhet)
  • intransitivt verb

   1

   jämnas ut, bli lika

    

   Fraser:

    
   • even up on vard. ge lika gott igen, ta skadan igen på
 • even-handed 

  [ˈi:v(ə)nˌhændɪd]
   
  • adjektiv

   opartisk, rättvis

    
 • even-minded 

   
  Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
  • even-tempered 

   [ˈi:v(ə)nˌtempəd]
    
   • adjektiv

    jämn till humöret, med jämnt humör, som har ett jämnt humör <an even-tempered person>

     
  • Yule even 

    
   Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
   • evening 

    [ˈi:vnɪŋ]
     
    • substantiv

     1

     kväll, afton äv. bildl. <the evening of life>

      
     • evening!, vard. för good evening!se good
     • musical evening musikafton, musikalisk soaré
     • this evening i kväll, i afton
     • in the evening på kvällen, på (om) kvällarna
     • of an evening a) en kväll [då och då] b) på (om) kvällarna
     • make an evening of it göra sig en glad kväll (en helkväll); jfr vidare morningför ex.
     2

     (attr.) kvälls-, afton- <the evening star>

      
   • evenings 

    [ˈi:vnɪŋz]
     
    • adverb

     vard. på (om) kvällarna, på kvällen

      
   • evenly 

    [ˈi:v(ə)nlɪ]
     
    • adverb

     1

     jämnt; lika <divide the money evenly>; likformigt

      
     • evenly matched jämspelt
     2

     lugnt, oberört

      
   • evenness 

     
    Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.