• skapa 

  Exempel
   
  • transitivt verb

   allm. create, make; grunda found; alstra äv. produce; framkalla äv. cause; t.ex. hatkänslor engender; t.ex. ord invent, coin

    
   • Exempel:
   • skapa [sig] en förmögenhet make a fortune [for oneself], carve out a fortune
   • skapa sig ett namn make a name for oneself
   • skapa sig en ställning som establish oneself as
   • skapad varelse creature
   • han är som skapad (-t) för det he is just cut out for it
   • han är som skapad (-t) till lärare he is a born…
   • de är som skapta för varandra they were made for one another
   • han är inte skapad (-t) till hjälte he is not exactly cut out for a hero
   • skapa om re-create, create…anew
   • skapa om sig till transform oneself into
 • Fraser från andra ställen i ordboken
 • skapa förutsättningar för create opportunities for
 • skapa sig ett namn make a name for oneself
 • skapa (väcka) en opinion för… rouse public opinion in favour of…
 • skapa sig en ställning gain (obtain) a standing, work one's way up to a good position
 • Gud skapade människan till sin avbild …in His own image
 • skapa sig en riktig bild av läget (situationen) form a true picture of the situation

Ladda mobilen & läsplattan med e-böcker

Med e-böcker har du alltid ett helt bibliotek med dig. Du behöver inte välja vilka böcker som får följa med på resan – alla får plats. För trots att du kanske tar med dig femton favoriter istället för två, så väger de inte mer än en pocketbok.

Ta med dig ordboken i mobilen

Med våra engelska ordappar har du alltid nära till rätt ord och översättning.

Fler ordboksappar