• skapa 

  Exempel
   
  • transitivt verb

   allm. create, make; grunda found; alstra äv. produce; framkalla äv. cause; t.ex. hatkänslor engender; t.ex. ord invent, coin

    
   • Exempel:
   • skapa [sig] en förmögenhet make a fortune [for oneself], carve out a fortune
   • skapa sig ett namn make a name for oneself
   • skapa sig en ställning som establish oneself as
   • skapad varelse creature
   • han är som skapad (-t) för det he is just cut out for it
   • han är som skapad (-t) till lärare he is a born…
   • de är som skapta för varandra they were made for one another
   • han är inte skapad (-t) till hjälte he is not exactly cut out for a hero
   • skapa om re-create, create…anew
   • skapa om sig till transform oneself into
 • Fraser från andra ställen i ordboken
 • skapa förutsättningar för create opportunities for
 • skapa sig ett namn make a name for oneself
 • skapa (väcka) en opinion för… rouse public opinion in favour of…
 • skapa sig en ställning gain (obtain) a standing, work one's way up to a good position
 • Gud skapade människan till sin avbild …in His own image
 • skapa sig en riktig bild av läget (situationen) form a true picture of the situation

Absolut spänning

Anna Janssons nya kriminalroman handlar om barns utsatthet och hur det förflutna kastar sina mörka skuggor över invånarna på Gotland.
Spänningen är olidlig från början till slut i Inger Frimanssons nya psykologiska thriller "En yxa åt Alice".

Ordappar för Windows Phone

Ordappar för Windows Phone

Nu finns våra ordboksappar för Nokia Lumia 800 och Windows Phone!

Läs mer >>

Böcker som väcker glädje och lust att lära

Jag lär mig är en serie aktivitetsböcker från 4 år och uppåt. Övningarna och pysslen är illustrerade av Ingela P Arrhenius och utformade i samråd med pedagoger.

Ta med dig ordboken i mobilen

Med våra engelska ordappar har du alltid nära till rätt ord och översättning.

Fler ordboksappar